Zapora wodna w Wapienicy im. Ignacego Mościckiego Autor : Martens kategoria: ZaporaZapora wodna w Wapienicy im. Ignacego Mościckiego znajduje się w Bielsku-Białej na rzece Wapienica. Jest to betonowo-ziemna zapora wzniesiona w latach 1929-1932. Zbiornik jaki powstał przez spiętrzenie wody posiada nazwę jeziora Wielka Łąka.Wysokość : 477.00 m n.p.m.

Zbiornik zapory im. Ignacego Mościckiego mieści się w zjawiskowej Dolinie Wapienicy. Otoczony jest szczytami Beskidu Śląskiego. Po zachodniej stronie i północnej jest: Palenica, Wysokie i Przykra, a od południa i wschodu: Stołów i Szyndzielnia.

W 1911 roku został wykonany budowlany projekt zapory w Wapienicy. Miał stanowić rozwiązanie problemu zaopatrzenia w wodę będącego w fazie rozwoju Bielska. W roku 1929 rada miejska Bielska zadecydowała o przekazaniu budowy zapory katowickiemu oddziałowi firmy niemieckiej Dycherhoff und Widman z Drezna. Koszt budowy zapory wyniósł 13 mln złotych, co było równowartością 2,6 mln dolarów. Zaporę przekazano do użytkowania 26 czerwca 1932 r. i nazwano ją Zaporą im. Prezydenta Ignacego Mościckiego. W tamtych czasach Zapora Wapienicka była jednym z najnowszych obiektów tego typu w Europie.

Długość zapory wynosi 309 m. Podwyższenie korony zapory w roku 1944 o 1 m, do aktualnej wysokości 23 m, stało się przyczyną do powiększenia pojemności zbiornika o ponad 100 tys m2. Obecnie zbiornik, umiejscowiony na wysokości 478 m n.p.m., posiada przestrzeń 24 ha, maksymalną głębokość 22 m i pojemność ok. 1,3 mln m2.

Brzegi zbiornika są niedostępne dla osób - biorąc pod uwagę przeznaczenie (pobór wody do konsumpcyjnych celów). Zlewnie potoków: Wapienica, Barbara i Żydowskiego mają ścisłą zabezpieczającą strefę.

Od roku 1993 woda znajdująca się w zbiorniku pod względem chemiczno-fizycznym, a także bakteriologicznym odpowiada normom dla wód o I kategorii czystości. Znajdują się w tym miejscu także stacje filtrów, które oczyszczają wodę dla celów komunalnych.

Dane techniczne zapory: długość tamy - 309 m wysokość tamy - 23 m powierzchnia lustra wody - 24 ha objętość - 1,3 mln m2 wody powierzchnia zlewni - 10,76 km2

żródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zapora_w_Wapienicy_im._Ignacego_Mo%C5%9Bcickiego