Palenica Autor : Martens kategoria: SzczytyPalenica jest to szczyt w Beskidzie Śląskim, wznosi się na wysokość 688m n.p.m. Dominuje nad doliną Wapienicy, a administracyjnie należy do miasta Bielska-Białej. Przez Palenicę wiedzie szlak niebieski na Błatnią z Wapienicy. Szlak w tym miejscu jest dość stromy i pokryty kamieniami. A sama Palenica cechuje się bardzo stromymi zboczami. Pomimo swojej małej wysokości, wchodzi w skład jednej z najwybitniej eksponowanych gór w rejonie. Palenica należy do gór naszego kraju, której przykleić można miano świętej. Archeologiczne odkrycia pokazały bardzo wiele śladów osad prehistorycznych dookoła Palenicy, jednak na samym szczycie odnaleziono szczątki wału kamiennego, który ujawnia, że to miejsce stanowić mogło dawniej religijne centrum.Wysokość : 688.00 m n.p.m.

  Badania wykopaliskowe zrobione po wojnie i w latach dziewięćdziesiątych ostatniego wieku ujawniły, że dawniej szczyt był otoczony kręgiem kamiennym o długości 10 metrów. Jest prawdopodobne, że miał on charakter grodu. Określają to zachowane ślady po obserwacyjnej wieży, podgrodzi i zabezpieczającej fosy i posiadający dwa metry wał od jego dostępnej, czyli strony południowej. W środku kręgu nie odnaleziono ani jednego śladu obecności ludzkiej, co zaprzecza teoriom, że to miejsce mogło być rejonem walk.

 

  Za charakterem religijnym kryje się kompleks 100 usypanych planowo kopców z kamieni odkrytych na grzbiecie południowym, łączącym Palenicę z górą Kopany. Kopce o kształcie owalu składają się z piaskowcowych kamieni i  posiadają różną wielkość - największe  posiadają rozmiary 4m x 4m. Kopce są rozrzucone na terenie mniej więcej 1 ha. Nie znamy ich wieku. Stwierdzono jednakże, że niektóre z kopców  posiadają podziemną część w  formie zagłębionej jamy wysypanej niewielkimi kamieniami. Znaczyć by to mogło, że dawnej mieściły się tutaj kości. Prawdopodobnie było to miejsce rytualnych pochówków. Na zewnątrz kopców odnaleziono  również ślady ognia, co wskazuje na spalanie rytualne ofiar składanych bogom. Bardzo zbliżone ślady odnaleziono już na innych górach, takich jak Ślęża czy Chełmno.

 

  Ważnym znaleziskiem informującym o wieku tego miejsca jest grot żelazny, wykopany blisko otworu wejściowego do jaskini, sto metrów poniżej grzbietu z kopcami. Jest datowany na II wiek naszej ery. Stanowi niespotykane znalezisko na terenach Beskidów.

  Na zboczu góry Trzy Kopce, odnaleziono następny ślad pokazujący sakralność tego rejonu. Jest to kamienny blok z naskalnym rytem. Pionowo ustawiony, w zgodzie z czterema stronami świata. Boki dłuższe są umiejscowione na osi wschód-zachód. Na węższych bokach, znajdują się trzy rysunki: po stronie wschodniej sylwetkę człowieka w modlitewnej pozie, jak również krzyż równoramienny, a po zachodniej stronie jest wyryty znak X. Ten znak pojawia się w innych miejscach kultu dawnych Słowian, m.in. na posągu w kształcie ryby u podnóża Ślęży jak również na głazach w Sobótce u podnóża góry.

 

  U stóp Palenicy, znajdują się ślady grodziska. Z przeciwnej strony pasma, blisko Jaworza, w wiosce Młyńska Kępa odkryto ślady obecności człowieka z wczesnej epoki żelaza (700-400 r p.n.e.). Z dużym prawdopodobieństwem osada prahistoryczna posiadała swoje kultowe centrum właśnie na Palenicy.